Magtens Ø

Magten har været centreret på Slotsholmen i mange hundrede år.

Først som Københavns Slot – siden som Christiansborg. Omkring slottet lå De kgl. Stalde, Ridebanen, Hofteateret, Kongens Kunstkammer, Rigsarkivet, Tøjhuset, Provianthuset og senere også Kongeligt Bibliotek, Højesteret og Thorvaldsens Museum.

Slotsholmen er fyldt med magtsymboler og kongens administratorer. Vi snakker enevælde og folkestyre og hilser på Danmarks første DJØF’er.